Finansinės ataskaitos

 2022 m. dokumentai 

I ketvirtis

Lydraštis

Aiškinamasis raštas

paaiškinamasis raštas

Veiklos rezultatai

 Finansinės būklės

Ilgalaikis

Finansavimo sumos

 

2020 m. dokumentai

 

Finansinės ataskaitos

 

Lydraštis

Aiškinamasis raštas

III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

III ketvirčio finansavimo sumos

III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

III ketvirčio atsargų ataskaita

III ketvirčio ilgalaikis materialus turtas

 

 

2019 m. dokumentai

 III ketvirčio dokumentai

Lydraštis

Aiškinamasis raštas

Paaiškinamasis raštas

Būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Veiklos ataskaita

Ilgalaikis turtas

II ketvirčio dokumentai

Aiškinamasis raštas

Paaiškinamasis raštas

Atsargos

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Ilgalaikis turtas

Veiklos ataskaita

2018m. dokumentai

II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Lydraštis

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Veiklos rezultatų ataskaita

INT

IMT

Atsargos

I ketvirtis

Finansavimo sumos1

Finansavimo sumos 2

Atsargos

Lydraštis

Finansinės būklės ataskaita 1

Finansinės būklės ataskaita2

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija pagal veiklos segmentus

Įsipareigojimai eurais

Per vienerius metus gautinos sumos

Pinigų ekvivalentai

Pinigų srautų ataskaita 1

Pinigų srautų ataskaita 2

Trumpalaikės mokėtinos sumosFinansų ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita


2017 m. dokumentai

Aiškinamasis raštasi

Finansavimo sumos

Veiklos rezultatų ataskaita

Atsargos

Ilgalaikio turto pokyčiai

Finansinės būklės ataskaita

Lydraštis

Finansinės būklės ataskaita

Paaiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos

Ilgalaikis materialusis turtas

Atsargos

 

 


2016 m. dokumentai


Atsargos

Finansavimo sumos1

Finansavimo sumos2

Finansinės būklės1

Finansinės būklės2

Grynojo turto pokyčių

Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija pagal veiklos segmentus1

Įsiparegojimai eurais

Per vienerius metus gautinos sumos

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų srautų1

Pinigų srautų2

Trumpalaikės mokėtinos sumos

Varėnos spec. aiškinamasis raštas 2016

Veiklos rezultatų

 

2015 metų dokumentai

mages/buhalteriniai_svetainei.rar

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. 3 ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. 3 ketv.

Finansavimo sumos ir jų pokyčiai 2015 m. 3 ketv.

Finansinės ataskaitos

2014 metų dokumentai

Atsargų vertės ataskaita 2014 m.

Finansavimo sumos 2014 m.

Finansavimo sumų likučiai 2014 m.

Finansinės būklės ataskaita 2014 m., 1 dalis

Finansinės būklės ataskaita 2014 m., 2 dalis

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2014 m.

Ilgalaikio turto ataskaita 2014 m.

Finansinė būklė II ketv. ataskaita

Finansavimo sumų II ketv. ataskaita

II ketvirčio paaiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų atasakita II ketvirtis

 

2013 metų dokumentai

Veiklos rez.ataskaita 2013 m. metinė

Grynoji turto 2013 m. metinė ataskaita

 

Finansavimo sumų 2013 m. metinė ataskaita

Pinigų srautų ats. 1 2013 m. metinė ataskaita

Pinigų srautų ats. 2 2013 m. metinė ataskaita

 

Finansinė būklė 2013 m. metinė 1 ataskaita

Finansinė būklė 2013 m. metinė 2 ataskaita

 

2013 metų I ketvirčio paaiškinamasis raštas 

2013 metų I ketvirčio balansas

  2012 metų dokumentai:

2012 m. aiškinamasis raštas

Fin. sumų 1 met.

Fin. sumų 2 met.

Finanasinės būklės ats. 1 met

Finanasinės būklės ats. 2 met.

Grynojo turto pok. ats

Pinigų srautų 1 met.

Pinigų srautų 2 met.

Veiklos r. ats. met.

                                                                          

2012 m. III ketvirčio paaiškinamasis raštas

2012 m. III ketvirčio balansas

2012 m. I ketvirčio balansas

2012 m. I ketvirčio paaiškinamasis raštas

                                                                        

2012 m. pusmečio balansas

2012 m. pusmečio paaiškinamasis raštas

Kontaktai

Mokyklos adresas:

Z. Voronecko g. 2, Varėna, 65159

Tel./faks.: (8 310) 46 167

Mob. (8 618) 02507

El. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Pamokų ir pertraukų laikas

 Pamokų laikas: 

1 pamoka: 8.00–8.40

2 pamoka: 8.55–9.35

3 pamoka: 09.50–10.30

4 pamoka: 11.00–11.40

5 pamoka: 11.55–12.35

6 pamoka: 12.50–13.30

Nuotraukos

IMAG0091-small.jpg