Priėmimas į bendrabutį

1. Į Varėnos  specialiosios mokyklos bendrabutį tėvų (globėjų,rūpintojų)prašymu priimami gyventi specialiųjų poreikių turintys mokiniai,neturintys galimybės atvykti ar būti pavežami kiekvieną dieną į mokyklą mokslo dienomis.

2.Mokyklos bendrabutyje apgyvendinami tik toje pačioje mokykloje besimokantys mokiniai.

3.Mokinių priėmimas į bendrabutį įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu.

4.Mokiniai mokyklos bendrabutyje apgyvendinami nemokamai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.Už mokinių priėmimo į mokyklos bendrabutį tvarkos laikymąsi atsako mokyklos direktorius.

6.Mokinio išvykimas iš bendrabučio  įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu.

7.Mokyklos bendrabutyje gyvenantys mokiniai privalo laikytis bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių.

Kontaktai

Mokyklos adresas:

Z. Voronecko g. 2, Varėna, 65159

Tel./faks.: (8 310) 46 167

Mob. (8 618) 02507

El. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Pamokų ir pertraukų laikas

 Pamokų laikas: 

1 pamoka: 8.00–8.40

2 pamoka: 8.55–9.35

3 pamoka: 09.50–10.30

4 pamoka: 11.00–11.40

5 pamoka: 11.55–12.35

6 pamoka: 12.50–13.30

Nuotraukos

IMAG0091-small.jpg