Darbuotojai

Administracija

 

Mokyklos direktorė Aušrelė Armaitienė, vyresnioji specialioji pedagogė.

 

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Vardas,

pavardė

Pareigos

Išsilavinimas,

ką baigė

Specialybė

Kvalifikacija

1.

Jadutė Akulavičienė

mokytoja

Aukštasis

ŠPI

defektologija

(oligofrenope

dagogika)

vyresnysis

specialusis

pedagogas

2.

Aušrelė Armaitienė

mokytoja

Aukštasis

ŠPU

pradinio mokymo pedagogika

vyresnysis

specialusis

pedagogas

(lavinamųjų klasių mokytoja)

3.

Kęstutis Jonas Kirilevičius

mokytojas

Aukštasis

VISI

techninės disciplinos ir darbai

Vyresnysis mokytojas

 

4.

Laimutė Akstinienė

auklėtoja

mokytoja

Aukštasis

Vilniaus valstybinis V.Kapsuko universitetas

lietuvių kalba ir literatūra

Vyresnioji

specialioji

pedagogė (auklėtoja)

5.

Stanislava Burinskienė

mokytoja

Aukštasis

VVPI

 

ŠPI

ikimokyklinė pedagogika ir psichologija,

specialioji pedagogika ir logopedija

Specialioji

pedagogė

metodininkė

 

6.

Rita Jadvyga Čepaitienė

auklėtoja

mokytoja

Aukštasis

VVPI

istorija

vyresnysis

specialusis

pedagogas

(auklėtojas)

7.

Irena Gudaitienė

auklėtoja

mokytoja

Aukštasis

VVPI

 

VPU

lietuvių k. ir literatūra,

socialinė pedagogika

vyresnysis

specialusis

pedagogas (auklėtojas, mokytojas)

8.

Šarūnas Krisiulevičius

mokytojas

Aukštasis

VPU

kūno kultūra ir sportas

mokytojas

9.

Eglė Jančauskienė

logopedė

mokytoja

Aukštasis

ŠPU

specialioji pedagogika ir logopedija

vyresnysis

specialusis

pedagogas, logopedas

10.

Angelė Jančauskienė

mokytoja

auklėtoja

Aukštasis

VPU

socialinė pedagogika

vyresnysis

specialusis

pedagogas (auklėtojas)

11.

Danguolė Malmigienė

auklėtoja

bibliotekininkė

Aukštesnysis

Marijampolės pedagogikos mokykla

pradinės klasės

specialusis

pedagogas

12.

Arvydas Zalieckas

auklėtojas

Aukštasis

Lietuvos Edukologijos Universitetas

kūno kultūra ir sportas

auklėtojas

Pamokų ir pertraukų laikas

1 pamoka: 8.00 - 8.40

2 pamoka: 8.55 - 9.35

3 pamoka: 9.50 - 10.30

4 pamoka: 10.45 - 11.25

5 pamoka: 11.40 - 12.20

6 pamoka: 12.35 - 13.15

Nuotraukos

IMAG0087-small.jpg