Apie mokyklą

 

 

Mokyklos pagrindinė paskirtis – specialusis ugdymas

Mokykla teikia bendrąjį pagrindinį specialųjį išsilavinimą nedidelių, vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir jaunuoliams nuo 6 iki 21 metų.Gerbiamieji tėveliai ir mokiniai,

2020 m. rugsėjo 1 - sios šventė prasidės 9.00 val. mokyklos kieme. Dalyviai privalo turėti apsaugos priemones. 


RENGINIAIVarėnos specialioji mokykla 2019 - 10 - 24prdėjo vykdyti projektą „ Mes kart - jėga“. Projekto partneris -  aktyvaus laisvalaikio klubas „ Juostandis“. Projekto aprašymas:

Varėnos mieste pamažu gerėja neįgaliųjų integracija į vietos bendruomenę, tačiau to nepakanka, kad vaikai turintys intelekto sutrikimą bei didelius ar labai didelius specialiuosius poreikius saugiai ir užtikrintai joje jaustųsi. Jiems reikalingos psichologo konsultacijos, bendravimas ir bendradarbiavimas su bendruomenės nariais, gero ir gražaus elgesio taisyklių išmanymas. Šie mokiniai turi fizinių ir psichologinių problemų, kurias galėtume padėti išspręsti juos mokydami sveikos gyvensenos pagrindų, tinkamo elgesio bendruomeniniuose renginiuose, padėdami įgyti patirtį kaip šių renginių dalyviams ir padėjėjams juos organizuojant. Neįgalieji, o ypač turintys didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių, darbą randa labai sunkiai, o jeigu ir yra priimami dirbti, dažniausiai dirba nekvalifikuotą, monotonišką darbą. Dirbdami mažai kontaktuoja su kitais žmonėmis, todėl negali patenkinti bendravimo poreikių. Todėl projekto metu siekiame padėti šiems asmenims užmegzti kontaktą su bendruomene. Neįgalūs asmenys neturėtų būti izoliuoti, jie sėkmingai gali įsitraukti į veiklas drauge su vietos bendruomene, dalyvauti bendruose renginiuose, tuo parodydami, kad ir jie tokie patys žmonės, turintys poreikių, gebantys bendrauti, bendradarbiauti, padėti vieni kitiems. Į šią veiklą įsijungs projekto partneris – aktyvaus laisvalaikio klubas „Juostandis“, kartu su mokiniais ir jų tėvais pravesiantis viešą renginį, vesiantis sporto užsiėmimus.. Atsižvelgiant į jų sutrikimus, ir žinant, kad jie savarankiškai negeba susirasti veiklos, mes norime padėti šiems vaikams prasmingai, pagal jų gebėjimus, organizuoti popietinę veiklą pagal Varėnos miesto VVG administruojamą Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategiją. Tai atitiktų Strategijos siekį skatinti Varėnos miesto bendruomenės inicijuojamas veiklas, skirtas mažinti gyventojų esamą socialinę atskirtį. Popietinėje veikloje galėtų dalyvauti ir kitose Varėnos miesto mokyklose besimokantys mokiniai, turintys intelekto sutrikimą ir didelius bei labai didelius specialiuosius poreikius.

Projekto metu, vaikams bus teikiama socialinė, pedagoginė, psichologinė ir kitos pagalbos.

Numatoma mokyti vaikus ir jų šeimas maitintis ir pasigaminti maistą atsižvelgiant į sveikos gyvensenos principus, stiprinti jų fizines galias, suteikti psichologo konsultacijas. Planuojama organizuoti renginį vietos bendruomenei, kuriame mokiniai, savanoriai ir jų tėvai vaišins gyventojus pačių pagamintais sveikais užkandžiais, mokys juos pasigaminti.

Įsigijus reikiamas priemones bei įrangą (projektoriaus ekraną, elektrinę viryklę ir virtuvinius prietaisus, maisto produktus, baldus) būtų sudarytos sąlygos tęsti projekto metu pradėtas veiklas ir po projekto įgyvendinimo.

 

 


Varėnos specialiosios mokyklos mokiniai dalyvavo lesyklėlių iš antrinių žaliavų gaminimo konkurse, kuriame užėmė prizines vietas. Jie buvo pakviesti į baigiamąjį renginį Alytaus miesto teatre, stebėjo spektaklį „ Kontis ir Tvarkius“, atsiėmė apdovanojimus, žaidė ir atliko įvairias užduotis su kitais vaikais.


Varėnos specialioji mokykla  ir Varėnos miesto sveikatingumo klubas„Ropė“ vykdo projektą „Speciliųjų poreikių mokinių ir jų šeimos nariųsocialinės atskirties mažinimas Varėnos mieste“, finansuojamą ESFA. Projekto tikslas:

Sumažinti socialinę atskirtį patiriantiems specialiųjų poreikių mokiniams ir jų tėvams.

Mokinių ir jaunuolių iki 21 m., turinčių intelekto sutrikimą ir didelių bei labai didelių specialiųjų poreikių ir jų šeimų užimtumas laisvalaikiu: sportinė, meninė veikla, sielovados įvadas, tarpusavio pagalbos suteikimo, bei bendravimo įgūdžių ugdymas. Per šias veiklas specialiųjų poreikių mokiniai įgaus tam tikrų gebėjimų ir įgūdžių, kurie padės lengviau integruotis visuomenėje.

 

Trumpas projekto aprašymas:

 

Varėnos rajone nemažai vaikų turinčių intelekto sutrikimą ir didelius bei labai didelius specialiuosius poreikius. Mokykloje mokosi 17 šiuos sutrikimus turinčių vaikų, iš kurių dešimt gyvena Varėnoje. Dėl šio sutrikimo jie negali pilnavertiškai integruotis visuomenėje, dėl to patiria socialinę atskirtį. Šie vaikai iki pietų ugdomi ugdymo įstaigose, o po pietų paliekami likimo valiai. Specialiojoje mokykloje dėl mažo mokinių skaičiaus, mokyklos mokinio krepšelio lėšų nepakanka įsigyti reikiamoms priemonėms, baldams, kurie būtų reikalingi įvairioms veikloms vykdyti. Specialiųjų poreikių mokinių tėvai ir globėjai ne visada gali padėti savo vaikams, nes patiems trūksta socialinių įgūdžių ir savarankiškumo. Dėl to jie negali savo vaikų tinkamai integruoti į visuomenę. Atsižvelgiant į jų sutrikimus, ir žinant, kad jie savarankiškai negeba susirasti veiklos, mes norime padėti šiems vaikams prasmingai, pagal jų gebėjimus, organizuoti popietinę veiklą pagal Varėnos miesto VVG administruojamą Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategiją. Tai atitiktų Strategijos siekį skatinti Varėnos miesto bendruomenės inicijuojamas veiklas, skirtas mažinti gyventojų esamą socialinę atskirtį. Popietinėje veikloje galėtų dalyvauti ir kitose Varėnos miesto mokyklose besimokantys mokiniai, turintys intelekto sutrikimą ir didelius bei labai didelius specialiuosius poreikius.

 

Projekto metu, vaikams bus teikiama socialinė, pedagoginė ir kitos pagalbos. Numatoma mokyti vaikus ir jų šeimas prasmingai leisti laisvalaikį: sportuoti, organizuoti mankštas, padėti įveikti mokymosi sunkumus, mokyti reikalingiausių socialinių įgūdžių, pagal galimybes padėti integruotis visuomenėje, vietos bendruomenėje, mokyti palaikyti tarpusavio socialinius ryšius, bendrauti su nepažįstamais suaugusiais žmonėmis.

 

 

Įsigijus reikiamą įrangą (masažinę kėdę, mokymo priemonės, baldus) būtų sudarytos sąlygos tęsti projekto metu pradėtas veiklas ir po projekto įgyvendinimo, būtų sudarytos sąlygos geresnės sąlygos vaikams, patiriantiems socialinę atskirtį dėl negalios, lavinti ir pradėtos projekto veiklos būtų tęsiamos kaip integrali ugdymo dalis.

Veiklų ir mokymų aprašymus rasite Varėnos specialiosios mokyklos facebook puslapyje.      


                            

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

  

Kontaktai

Mokyklos adresas:

Z. Voronecko g. 2, Varėna, 65159

Tel./faks.: (8 310) 46 167

Mob. (8 618) 02507

El. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Pamokų ir pertraukų laikas

 Pamokų laikas: 

1 pamoka: 8.00–8.40

2 pamoka: 8.55–9.35

3 pamoka: 09.50–10.30

4 pamoka: 11.00–11.40

5 pamoka: 11.55–12.35

6 pamoka: 12.50–13.30

Nuotraukos

IMAG0091-small.jpg